برچسب:, , , ,

گیاه فراسیون سفید

خواص گیاه فراسیون سفید

نامهای دیگر: شنار، فراسیون ابیض، گندنای کوهی، افنان سر، صوف الارض، علقا، فراسیم نام لاتین:...