برچسب:, , , , , , , ,

خواص درمانی و ویژگی های علف بواسیر

خواص درمانی و ویژگی های گیاه علف بواسیر

علف بواسیر گونه ای گیاه علفی از جنس Erechtites در خانواده کاسنی (Asteraceae) بومی آمریکا و کانادا...