درباره بیماری ویپل بیشتر بدانید…

نشانه های همراه بیماری ویپل می تواند شامل تب 54% ، خیز ، سروزیت ( پلورزی ، پریکاردیت ، آندوکاردیت ) ، پنومونی ، کاهش فشار خون ، لنف آدنوپاتی 54 درصد ، هیپرپیگمانتاسیون 54 درصد ، ندول های زیر پوتس ، چماقی شدن ( کلابینگ ) و یووئیت باشند .

بیماری ویپل

بیماری ویپل Whipples dis  نادر بوده و بیشتر مردان میانسال نژاد قفقازی که مبتلا به آرتریت ، اسهال طول کشیده سوء جذب و کاهش وزن مردان می شوند ،  روی میدهد تا 900% بیماران مبتلا به ارتریت می شوند . معمولا پیش از سایر نشانه هایبیماری ویپل  زانو و مچ پا و تا حد کمتری انگشتان ، هیپ ، شانه ، آرنج و مچ دست مبتلا هستند . آرتریت دارای شروع حاد و مهاجر بوده و معمولا فقط به مدت چند روز طول میکشد ، و به ندرت مزمن بوده و یا منجر به صدمه دائمی مفصل می شود .

درباره بیماری ویپل بیشتر بدانید…

نشانه های همراه بیماری ویپل می تواند شامل تب 54% ، خیز ، سروزیت ( پلورزی ، پریکاردیت ، آندوکاردیت ) ، پنومونی ، کاهش فشار خون ، لنف آدنوپاتی 54 درصد ، هیپرپیگمانتاسیون 544 درصد ، ندول های زیر پوتس ، چماقی شدن ( کلابینگ ) و یووئیت باشند . درگیری دستگاه عصبی مرکزی 43 درصد ممکن است روی دهد ، همراه با از دست رفتن حافظه ، گیجی و منگی ، افسردگی ، سردرد ، دوبینی و ممکن است از طریق ناهنجاری هایی که در MRI مغز یافت می شوند ، مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد . ناهنجاری های آزمایشگاهی عبارتند از کم خونی 75% ، سطوح پایین کاروتن 95 درصد و آلبومیین 93 درصد سرم .

گزارش شده است مایع سنویال محتوی 450 تا 36000 سلول سفید خون در میکرولیتر یا یک منوسیتز خفیف می باشد . در پرتونگاری از مفصل به ندرت ساییدگی ( اروزیون ) دیده میشود ، ولی در برخی بیماران که دارای نشانه های مربوط به اسکلت محوری بدن هستند ممکن است یک ساکروایلئیت مشاهده گردد . CT اسکن شکم ممکن است نشان دهنده لنف آدنوپاتی باشد . لامینا پروپریا و یا ماکروفاژهای کف آلود در روده کوچک محتوی بقایای باکتریایی – احتمالا Tropheryma whippelii – هستند که رنگ PCR را به خود میگیرند . تشخیص بیماری ویپل اغلب از طریق PCRR ( واکنش زنجیره پلی مراز ) سکانسهای ژنی ریبوزومی 1655 این باکتری ها قطعیت می یابد . این ماکروفاژهای کف آلو محتوی انکلوزیون همچنین در سینوویوم ، گره های لنفی و سایر بافتها شناسایی شده اند . این سندرم بهترین پاسخ را به درمان دراز مدت با تری متوپریم – سولفامتوکسازول می دهد . اما عود بیماری در CNS ممکن است روی دهد .

آرتریت راکتیو

یک سندرم شبیه  سندرم رایتر از آرتریت می تواند 2 تا 3 هفته پس از اسهال ناشی از ارگانیسم های شیگلا ، سالمونلا ، یرسینیا ، کلامیدیا یا تراکوماتیس یا کامپیلوباکتر ایجاد می شود . تظاهرات آرتریت راکتیو شبیه آرتروپاتی های سندرم رایتر است . منتهی بیشتر به دنبال زمینه های گوارشی بروز می کند و همگام با علایم گوارشی شروع می شود و با بهبودی زمینه گوارشی گرفتاری مفصلی نیز فروکش میکند . لذا این آرتریت یک عکس العمل مفصلی در مقابل تغییرات ایمونیتی زمینه میکروارگانیسم است .

منبع :asanteb.com


نویسنده مطلب:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.