برچسب:, , , ,

فنیل کتونوری

روز جهانی فنیل کتونوری PKU و آشنایی بیشتر با این بیماری

آشنایی بیشتر با بیماری فنیل کتونوری PKU بر آن شدیم به مناسبت روز جهانی بیماری فنیل کتونوری pku...