برچسب:, , ,

حاملگی مولار

حاملگی مولار یا بچه خوره چیست؟

حاملگی مولار که در میان عوام به بچه خوره نیز معروف است، زمانی رخ میدهد که در تخم بارور شده، به...