برچسب:, , , , ,

انسولین پایه

انسولین پایه lantus چیست؟

انسولین پایه lantus وانسولین غذا novorapid برای کنترل دقیق قند خون با این روش ابتدا قند های قبل از...