دسته:سلامتی مو

داروهای گیاهی برای درمان شپش سر

رشك در واقع تخم شپش يا pediculus مي باشدكه به شكل بيضي وسفيدرنگ وكوچك كه به ساقه مو ودرز لباس مي...