اسید فولیک

اسید فولیک و نحوه استفاده از آن توسط اقوام مختلف جهان

این مطالعه نشان می دهد زنان باردار اقلیت های قومی کمتر احتمال دارد در دوران بارداری از مکمل اسید فولیک بعنوان یک ابزار پیشگیرانه در برابر نقایص جنین استفاده کنند. به زنان باردار توصیه می شود از مکمل اسید فولیک به منظور پیشگیری از نقایص لوله ی عصبی نوزاد استفاده کنند.شکل ناقص لوله ی عصبی ، ویژگی اصلی نقایص تولد نظیر اسپینا بفیدا و بی مغزی است.استفاده از مکمل اسید فولیک به طور قابل توجهی خطر بدشکلی لوله ی عصبی را کاهش می دهد.

رابطه بین قومیت و مصرف اسید فولیک در دوران بارداری

در نروژ ، به زنان توصیه می شود ، در فاصله ی یک ماه قبل از بارداری تا سه ماه بعد از تشکیل جنین مکمل اسید فولیک مصرف کنند.علیرغم این توصیه ها مطالعات قبلی نشان داد تنها ۱۲ درصد از زنان نروژی مکمل اسید فولیک را قبل از بارداری استفاده می کنند اما حداقل ۷۰ درصد آنها تا حدودی در دوران بارداریاین مکمل را استفاده می کنند.مطالعات قبلی همچنین نشان داد زنان مهاجر غیر غربی در مقایسه با زنان غربی کمتر احتمال دارد مکمل اسید فولیک را مصرف کنند.پژوهشگران نروژی مطالعه ی جدیدی را برای بررسی این پدیده با استفاده از طبقه بندی های بیشتر مختص به گروه های قومی و برای سازگاری با عوامل موثر بیشتر مثل سطح تحصیلات و مهارت های زبان انجام دادند.کارهای آنها در مجله ی بارداری و تولدِ BMC در ماه می ۲۰۱۷ چاپ شده است.

در این مطالعه که از نوع هم گروهی است، تعداد ۸۱۱ زن غیر دیابتی سالم از گروه های قومی اصلی در اسلو انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مطالعه زنان بارداری بودند که برای مراقبت های پیش از تولد به کلینیک بارداری مراجعه کرده بودند.با زنان در هفته ی ۱۷-۱۹ بارداری در مورد سابقه ی مصرف مکمل اسید فولیک و اطلاعات زمینه ای مثل قومیت سطح تحصیلات و مهارت در زبان نروژی مصاحبه شد.در صورت نیاز از مترجم نیز استفاده شد.

مقاله مرتبط :   تغییرات و علائم مادران در هفته بیست و ششم بارداری

قومیت در ۵ گروه طبقه بندی شد: اروپایی/آمریکای شمالی، خاورمیانه ای، آفریقایی، جنوب آسیایی و شرق آسیایی.از زنان اروپایی/ امریکای شمالی بعنوان مرجع مقایسه استفاده شد. به منظور تعیین اثر عوامل گیج کننده بر ناهمخوانی مصرف میان گروه های قومی، چندین مدل و آزمون آماری برای کنترل داده ها بکار گرفته شد.

قبل از بارداری، استفاده از مکمل اسید فولیک در بین گروه اروپایی/ امریکایی نسبت به گروه های اقلیت بالاتر بود(۱/۳۰ درصد در مقابل ۱/۷ تا ۶/۱۳ درصد). در طول بارداری ، این روند ادامه داشت(۷/۶۵ درصد در مقابل ۴۲/۲۹ درصد). اما در میان زنان تحصیلکرده از نظر مصرف مکمل اسید فولیک تفاوت آشکاری در میان گروه های قومی وجود نداشت.به طور کلی، زنان با سطح تحصیلات پایین تر و مهارت زبان پایین تر ، کمتر احتمال دارد از مکمل اسید فولیک استفاده کنند.

در این مطالعه مهارت پایین تر در زبان نروژی ممکن است در سوگیری اطلاعاتی دخیل باشد ، زیرا احتمال دارد زنان این گروه علیرغم استفاده از مترجم سوالات مطالعه را درست متوجه نشده باشند. محدودیت دیگر این مطالعه استناد به داده های گزارش شخصی استفاده از مکمل بود که ممکن است کاملاً با تاریخ های دقیقی که زنان شروع به مصرف مکمل کرده یا مصرف را متوقف کرده اند ، منطبق نباشد.

بر مبنای این مطالعه ، پژوهشگران چند توصیه ی مختصر سلامت عمومی ارائه کردند. زنان گروه های اقلیت در سنین بارداری بعنوان گروه های اولویت برای کمپین های آگاهی در مورد مصرف اسید فولیک تشخیص داده شوند.به منظور افزایش مصرف مکمل در این گروه های اقلیت، اطلاعات باید به زبان قابل فهم آنها ارائه شود.نهایتاً به دلیل اینکه زنانی که برای بارداری برنامه ریزی نکرده اند کمتر احتمال دارد مصرف زودهنگام مکمل اسید فولیک را آغاز کنند، کمپین های سلامت عمومی باید بر مصرف این مکمل در زنان سنین بارداری تاکید کند.

مقاله مرتبط :   نیازهای تغذیه ای مادران در دوران بارداری

 

منبع: راستینه


نویسنده مطلب:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.