برچسب:, , , , , ,

حداکثر کردن میزان اکسیژن مصرفی با ورزش

حداکثر کردن میزان اکسیژن مصرفی با ورزش

دو دوست را با قد و وزنی یکسان تصور کنید که در طول مسیر یک مسابقه می دوند. یکی از آنها بدون اینکه...