برچسب:, ,

آرام بخش ها

مصرف همزمان مُسکن ها و آرام بخش ها ممنوع!

مصرف ترکیب مُسکن ها و آرام بخش ها مرگبار است طبق نتایج یک مطالعه، مصرف همزمان مُسکن ها و...