برچسب:, , ,

پرولاکتین

آزمایش پرولاکتین به چه منظور انجام می شود؟

آزمایش پرولاکتین آزمایش  پرولاکتین یا آزمایش PRL  برای تعیین سطح پرولاکتین خون انجام می شود؛...