برچسب:, , , , , , ,

شاه افسر

خواص دارویی گیاه شاه افسر (یونجه زرد)

شاه افسر از لخته شدن خون جلوگیری کنید!! گیاهی علفی دو ساله با ساقه ای بلند که در میانه منشعب...