برچسب:, ,

مرگ و میر ناشی از ایدز

دسترسی به دارو و کاهش مرگ و میر ناشی از ایدز در سراسر جهان

اما به گزارش سازمان ملل متحد، اروپای شرقی و خاورمیانه در این زمینه عقب مانده اند. UNAIDS (برنامه...

.: HIV زشت ترین بیماری :.

پیشرفت های کوچک علمی اخیر در زمینه درمان ایدز امیدهای بزرگی را بوجود آورده است. ویروس HIV با...