برچسب:, , , , , , ,

ژن های موثر بر چاقی و نقش تغذیه بر این ژن ها

ژن های موثر بر چاقی و نقش تغذیه بر این ژن ها

در دهه‌‌های اخیر شیوع اضافه وزن و چاقی در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران روند رو به افزایش و...