برچسب:, , , ,

نوشیدنی یخی فرانسوی

دستورتهیه Frappe نوشیدنی یخی فرانسوی

“فراپه” (Frappe’) یک واژۀ فرانسوی است و به نوشیدنی یخی گفته می شود که از پوره یک یا چند نوع میوه...