برچسب:, , ,

یکی ازنشانه هایی که می تواند بدلیل بیماری قلبی باشد

منظور از ادم یا ورم چیست؟

Edema  یکی ازنشانه هایی که می تواند بدلیل بیماری قلبی باشد ولی اغلب این علامت ناشی ازبیماری های...