برچسب:, , ,

دوپامین

دوپامین(Dopamine) چیست؟

دوپامین از دو قسمت دوپ DOPE که در پزشکی به معنی شادی و amine امین به معنی اسید امینه ساخته شده است...