برچسب:, , , ,

ختنه

آیا ختنه کردن بر کارکرد جنسی مردان تاثیر دارد؟

همیشه تاثیر ختنه کردن بر کارکرد جنسی مردان مورد بحث بوده است. مخالفان ختنه، استدلال می کنند...