برچسب:, , , ,

2 رنگ متفاوت چشم

افرادی که ۲ رنگ متفاوت چشم دارند! بخوانند!

چرا رنگ ۲ چشم برخی از افراد متفاوت است؟ دارا بودن ۲ رنگ متفاوت چشم افراد نوعی اختلال ژنتیکی...