برچسب:, , ,

خواب زیاد نشانه بیماری است.

خواب نیاز فیزیولوژیک بدن است و باعث بازسازی تعادل جسمی، روحی و حفظ انرژی می شود. ما به طور...