برچسب:, , , , , , , ,

کالری سوزانده شده

تمریناتی برای داشتن کالری سوزی هر چه بیشتر

اگر قصد دارید بیشترین میزان کالری را در کمترین زمان بسوزانید، شما باید دویدن را انتخاب کنید....

پاروزنی

تاثیر ورزش پاروزنی بر بدن

از میان جمعیتی که دور دستگاه پاروزنی جمع شده اند عبور کنید و در صف بایستید تا نوبت شما شود. با...