برچسب:, ,

«نه» گفتن

به کودکان خود «نه» بگویید تا «نه» گفتن را یاد بگیرد!

گوش به فرمان بودن و شنیدن یک «چشم» همیشه کام والدین را شیرین می‌کند، کودکی که در برابر...