برچسب:, ,

تنگی کانال نخاع گردن

علل ایجاد بیماری تنگی کانال نخاع گردن چیست؟

نخاع ستونی متشکل از رشته ها و سلول های عصبی فراوان است که درون لوله ای استخوانی به نام ستون...

نخاع

علل و علائم مصدومیت های نخاع و گردن!!!

نخاع مجموعه ای از اعصاب است که پیام های مغز را به دیگر اعضای بدن می رسانند. هر گونه آسیبی به...