برچسب:, ,

معاینه دندان

معاینه دندان و تشخیص برخی بیماری ها

مشخص شده که ما باید بهداشت دهان و دندان و سلامت عمومی بدن را یکپارچه در نظر بگیریم. چون پرواضح...