برچسب:, ,

متاستاز کبد

متاستاز کبد چیست؟

متاستاز کبد یک تومور سرطانی است که از سرطانی که در جای دیگری از بدن بوجود آمده و تا کبد  پیش...