برچسب:, , , ,

تمرین هایی برای درمان قوز کمر

تمرین هایی برای درمان قوز کمر

کیفوز یا قوز کمر، انحنایی در ستون فقرات است که منجر به گرد شدن کمر خواهد شد. این مشکل که...

حرکات کششی برای درمان قوز کمر

حرکات ورزشی مناسب برای درمان قوز کمر

کیفوز یا قوز کمر، انحنایی در ستون فقرات است که منجر به گرد شدن کمر خواهد شد. این مشکل که...