برچسب:,

چرا دست من سرد است؟

چرا انگشتان دست بعضی افراد همیشه سرد است؟

دست و انگشتان دست بعضی افراد همیشه سرد است، حتی در هوای خوب. گاهی اوقات این سردی با درد...