برچسب:, , ,

خرفه

خواص سبزی پرگ یا پرگو (خرفه)

خرفه گیاهی است یکساله ساقه این گیاه اغلب خوابیده  و در سطح زمین منشعب می باشد ، برگهای این...