برچسب:, ,

زایمان طبیعی

آشنایی با مراحل دقیق زایمان طبیعی

آموزش انجام عمل فشار دادن به مادر باردار زمانی شروع می شود که دهانه رحم او تا حدود ۱۰ سانتی...