برچسب:,

کابوس

کابوس یا رویا کدامیک بیشتر اتفاق می افتد؟

در نظرسنجی اخیر در مورد خواب و رویاهای شبانه نتایج جالبی به دست آمد. معمولاً رویا بیشتر از...