برچسب:, , ,

زنان ایرانی

دلایل ناتوانی در زنان ایرانی!!!

سلامت زنان ایرانی در معرض تهدید دو عامل خطر بسیار ساده قرار دارد؛ کم تحرکی و تغذیه نامناسب....