برچسب:, , , , ,

پیشنهادهای جادویی برای بند آمدن خونريزی

براي جلوگيري از خونريزي، خوردن پرتقال، آلو، چغندر، شلغم، كرفس، هويج، شاهي، جوشانده دانه...

دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني

دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني (Platanus orientalis ) دارو : گل خشك شده درخت چنار طرز تهيه و استعمال :...

داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن

داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن نسخه شماره 1- داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن (Ajuca...

داروي ضد خونريزي

داروي ضد خونريزي نسخه شماره 1- داروي ضد خونريزي (Acacia arabica ) دارو : صمغ عربي مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم...

داوري ضد خونريزي سينه و ريه

 داروي ضد خونريزي تمام اعضاي بدن بويژه ضد خونريزي سينه و ريه (Polygonum bistorta ) دارو : ريشه انجبار...

داروهاي معالج استسقا و آب آوردن نسوج و اندامها – ورم

نسخه هاي تك دارويي نسخه شماره 1- داروي معالج آب آوردن انساج (Betula pendula ) دارو : پوست غان مقدرمصرف :...

داروهاي معالج بيماريهاي كليه و مثانه

دارو ي معالج عوارض كليه و مثانه (Berberis vulgaris ) دارو : ميوه يا پوست ريشه گياه زرشك مقدر مصرف : 3تا 4...

دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري

دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري نسخه شماره 1 – دارو جهت بيماريهاي مجاري ادراري (Rubia tinctorum )...

دارو ي معالج نزله كليه

دارو ي معالج نزله كليه (Ocimum basilicum ) دارو : تمام گياه ريحان مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم طرز تهيه : مقدر...

دارو جهت سنگ كليه و مثانه

 دارو جهت سنگ كليه و مثانه تخم خيار 30 گرم تخم خربزه 60 گرم خارخاسك 40 گرم ريشه لبلاب 40 گرم طرز...