برچسب:, , , ,

داروهاي گیاهی جهت رفع التهابات و عفونت كليه و مثانه

نسخه شماره 1 – دارو جهت رفع التهاب حاد و مزمن كليه و مثانه (Rosa canina ) ( دارو : ميوه خشك شده گياه...