برچسب:, , , , ,

خواص دارویی گیاه شوکران

خواص دارویی گیاه شوکران

به فارسى«شوكران»گویند و در كتب طب سنتى«شوكران»و«حفوظه»نامبرده‌مى‌شود.در كتب قدیم فارسى با...