برچسب:, , , ,

خواص شاهپسند وحشی

کليات گياه شناسي شاه پسند وحشي از گياهاني است که در روم قديم مورد پرستشو تقديسمردم بود و از آن...