برچسب:, , ,

تمرین نفس کشیدن

تمرین نفس کشیدن در یوگا

تغییر مرحله در یوگا به معنای حرکات ریز تغییر در وضعیت است و نحوه ی نفس کشیدن در آن اهمیت دارد....