برچسب:, , , , , ,

افزودن سویا به مخلوط پروتئین چه تاثیری روی عضله سازی دارد؟ - مجله سلامتی عطارباشی

افزودن سویا به مخلوط پروتئین چه تاثیری روی عضله سازی دارد؟

مطالعات جدید نشان داده است که اضافه کردن سویا به مخلوط کازئین و whey می تواند به افزایش مدت...