برچسب:, , ,

بی اختیاری ادرار

تاثیر یائسگی در بروز بی اختیاری ادرار

عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تاثیر یائسگی در بروز بی اختیاری...