برچسب:, , ,

۱۵ خرافه در بدنسازی

15 خرافه عجین شده با بدنسازی

همه بدنسازان تازه کار و نیز بدنسازان پیشرفته به خوبی می دانند که این ورزش با خرافه هایی عجین...

۶اشتباه رایج بدنسازی

اشتباهات رایج بدنسازی

با توجه به این امر که در میان ورزش های مختلف ورزش بدنسازی ورزشی است که اغلب افراد در هر گروه...