برچسب:,

کلسترول خون

ارتباط استرس با افزایش کلسترول خون چیست؟

اگرچه تاکنون مطالعاتی زیادی در مورد اثر استرس بر روی سلامت قلب انجام شده اما اثر مستقیم استرس...