برچسب:, ,

شب ها نشسته آب بنوشید…

چرا می گویند بهتر است که در روز برای آب خوردن ایستاد و در شب نشسته نوشید؟ آیا دلیل علمی هم دارد...