برچسب:, , ,

سفید شدن ابرو

علت سفید شدن ابرو چیست؟

شايد تا به حال در کوچه و خيابان با فرد جواني مواجه شده باشيد که موهايي سياه ولي ابروهايي کاملا...