برچسب:, , , ,

انواع کچلی پا یا قارچ یا

کچلی پا (یا قارچ پا یا پای ورزشکاران) نوعی عفونت پوستی است که بر اثر قارچ ایجاد می‌شود....