برچسب:, , , , , ,

دلیل و درمان پیرگوشی سالمندان چیست ؟

بسیاری از ما وقتی با سالمندان روبرو می شویم، بی اختیار صدایمان را بلند می کنیم چون در ذهنمان...