برچسب:, , , ,

باتری قلب

هر آنچه از باتری قلب باید بدانید!

16توصیه به سالمندانی که ضربان‌ساز دارند 1 پیس‌میکر (ضربان‌ساز) دستگاهی با اندازه کوچک است که...