برچسب:, , , , , , ,

گیاه آگاو

خواص گیاه آگاو

نام های دیگر صباره، الصبرالامریکی، کوواربوتی مشخصات گیاهی است از خانواده Amaryllidaceae، گونه های...