برچسب:, , ,

چابکی چیست و چه فوایدی دارد؟ - مجله سلامتی عطارباشی

چابکی چیست و چه فوایدی دارد؟

چابکی یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی است و می توان به عنوان توانایی شروع انفجاری حرکت، توقف،...