برچسب:, , ,

آرام غذا خوردن باعث پیشگیری از چاقی میشود

آرام غذا خوردن باعث پیشگیری از چاقی میشود

آرام تر بخورید تا چاق نشوید مدت هاست که دکترهای تغذیه در مورد رابطه مستقیم بین سرعت غذا خوردن...