برچسب:, , ,

مزایای آندوسکوپی دیسک در مقابل عمل جراحی باز چیست ؟

مزایای آندوسکوپی دیسک در مقابل عمل جراحی باز!

دیسک ماده قابل انعطافی است که در بین مهره ها قرار می گیرد و باعث انعطاف ستون فقرات ، در صورت...