برچسب:, , , , , ,

آلرژی به گندم

آنان که آلرژی به گندم دارند. بخوانند!

حساسیت یا آلرژی به گندم واکنشی آلرژیک به غذاهای حاوی گندم است. گندم یکی از هشت آلرژن غذایی...